The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 8

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

INFORMACE O AUTORECH

Alena OULEHLOVÁ

VÝVOJ PŘÍSTUPŮ K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SNIŽOVÁNÍ KATASTROF V MEZINÁRODNÍCH RÁMCÍCH

Bohuslav PERNICA, Luboš ČÍPA

KONCEPT RESILIENCE SPOLEČNOSTI A OTÁZKA JEHO APLIKACE U STÁTŮ JAKO ČESKÁ REPUBLIKA

Radim VIČAR, Leopold SKORUŠA

PATNÁCT LET PLATNOSTI TZV. KRIZOVÉ LEGISLATIVY V ČESKÉ REPUBLICE

Zsolt CIMER, Béla SZAKÁL, Imre HOFFMANN

COMPLIANCE WITH THE NEW LEGAL REQUIREMENTS ON THE DEMONSTRATION OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE SAFETY REPORT

Josef ŘÍHA

BEZPEČNOSTNÍ MEZERA V OCHRANĚ INFRASTRUKTURY: ZRANITELNOST SÍŤOVÝCH ODVĚTVÍ

Silvie BENEŠOVÁ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZPŮSOBŮ VAROVÁNÍ A EVAKUACE U SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB

Mária HUDÁKOVÁ

MANAŽMENT RIZIKA V PROCESE OCHRANY PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Jan KYSELÁK, Václav FIŠER

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ EVAKUACE Z POHLEDU PRÁVNÍCH NOREM

Miloslav SEIDL, Miroslav TOMEK

DOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE PROSTRIEDKAMI CESTNEJ DOPRAVY

Tomáš ŠIMEK

TÍSŇOVÉ INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA

Tomáš ŠIMEK

ETIRSS – EDITOR TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ PRO RSS INFORMAČNÍ KANÁLY

David ULLRICH, Jan KYSELÁK, Jiří SEKANINA

DISPOZICE OBYVATELSTVA K REALIZACI PĚŠÍ EVAKUACE JAKO MOŽNÉHO NÁSTROJE OCHRANY OBYVATELSTVA

Vilém ADAMEC, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Marek SMETANA, Andrzej URBANEK, Krzysztof ROGOWSKI, Maciej ZAORSKI

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI STUDIU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Štěpán KAVAN

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIVILNÍ OCHRANY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V MOLDAVSKÉ REPUBLICE

Administrace