The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 8

Výběr jednotlivých článků v čísle:

RedakceOBSAHRedakceINFORMACE O AUTORECHAlena OULEHLOVÁVÝVOJ PŘÍSTUPŮ K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SNIŽOVÁNÍ KATASTROF V MEZINÁRODNÍCH RÁMCÍCHBohuslav PERNICA, Luboš ČÍPAKONCEPT RESILIENCE SPOLEČNOSTI A OTÁZKA JEHO APLIKACE U STÁTŮ JAKO ČESKÁ REPUBLIKARadim VIČAR, Leopold SKORUŠAPATNÁCT LET PLATNOSTI TZV. KRIZOVÉ LEGISLATIVY V ČESKÉ REPUBLICEZsolt CIMER, Béla SZAKÁL, Imre HOFFMANNCOMPLIANCE WITH THE NEW LEGAL REQUIREMENTS ON THE DEMONSTRATION OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE SAFETY REPORTJosef ŘÍHABEZPEČNOSTNÍ MEZERA V OCHRANĚ INFRASTRUKTURY: ZRANITELNOST SÍŤOVÝCH ODVĚTVÍSilvie BENEŠOVÁÚVOD DO PROBLEMATIKY ZPŮSOBŮ VAROVÁNÍ A EVAKUACE U SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH OSOBMária HUDÁKOVÁMANAŽMENT RIZIKA V PROCESE OCHRANY PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRYJan KYSELÁK, Václav FIŠERZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ EVAKUACE Z POHLEDU PRÁVNÍCH NOREMMiloslav SEIDL, Miroslav TOMEKDOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE PROSTRIEDKAMI CESTNEJ DOPRAVYTomáš ŠIMEKTÍSŇOVÉ INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVATomáš ŠIMEKETIRSS – EDITOR TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ PRO RSS INFORMAČNÍ KANÁLYDavid ULLRICH, Jan KYSELÁK, Jiří SEKANINADISPOZICE OBYVATELSTVA K REALIZACI PĚŠÍ EVAKUACE JAKO MOŽNÉHO NÁSTROJE OCHRANY OBYVATELSTVAVilém ADAMEC, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Marek SMETANA, Andrzej URBANEK, Krzysztof ROGOWSKI, Maciej ZAORSKIMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI STUDIU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍŠtěpán KAVANVZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIVILNÍ OCHRANY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V MOLDAVSKÉ REPUBLICE


Hledat v archivu

Níže si můžete hledat články dle klíčového slova popřípadě dle jména autora článku.

Klíčové slovo

Jméno autora

 


Administrace