The Science for Population Protection

GDPR

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „General Data Protection Regulation“ tedy „GDPR“), poskytují členové redakční rady, recenzenti i autoři souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování, uchování a shromažďování osobních údajů slouží výhradně k zabezpečení činnosti redakce časopisu The Science for Population Protection případně personálně ekonomickému oddělení (platí pro recenzenty) se sídlem Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč při stanovení odměny za odvedenou práci (recenzi článku) dle uzavřené dohody o provedení práce. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje vyplněním a podpisem námi zaslaného formuláře. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.


Administrace