The Science for Population Protection

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY

Předseda redakční rady

 • ředitel Institutu ochrany obyvatelstva

Členové redakční rady

 • doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.

  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva – vedoucí katedry

 • prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta - bezpečnostní expert

 • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva – ředitel

 • Ing. Zdeněk Dymák

  Institut ochrany obyvatelstva – bezpečnostní expert

Administrace