The Science for Population Protection

SLOŽENÍ VĚDECKÉHO PORADNÍHO PANELU

 • Professor Alasdair Blair 

  Univerzita De Montfort (Velká Británie) - Vedoucí katedry politologie a státní správy

 • Professor Jonathan Davies

  Univerzita De Montfort (Velká Británie) - Profesor

 • Professor Lee Miles

  Univerzita Loughborough (Velká Británie) - Profesor mezinárodních vztahů

 • Dr Richard Teeuw, PhD.

  Univerzita Portsmouth (Velká Británie) - Hlavní lektor

 • Dr Norman Cheung

  Universita Kingston (Velká Británie) - Docent

 • Dr. Daniela Lamberts

  Univerzita ozbrojených sil v Mnichově (Německo) - Výzkumný pracovník

 • Walter Rankin, Ph.D.

  Univerzita pokračujících studií v Georgetown (Spojené státy americké) - Proděkan pro krizový a nouzový management

 • Dr. Hirokazu Tatano

  Univerzita v Kyoto (Japonsko) - Profesof Integrovaného managementu a řízení rizik

 • Arnold M. Howitt, Ph.D.

  Ústav pro demokratické správy věcí veřejných a inovací (Spojené státy americké) - Výkonný ředitel

 • Prof. Dr. Ortwin Renn

  Univerzita ve Štutgartu (Německo) - Profesor

 • PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

  Univerzita Karlova v Praze (Česká republika), Fakulta sociálních věd, Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie – vedoucí střediska

 • prof. dr. Ing. Leszek Fryderyk Korzeniowski

  European Association for Security (Polsko) – prezident

 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

  České vysoké učení technické v Praze (Česká republika), Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva – vedoucí katedry

 • prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

  Policejní akademie ČR (Česká republika), Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení – vedoucí katedry

 • prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

  Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko), Fakulta speciálního inženýrství – děkan

 • prof. Dr. Béla Szakál, Ph.D.

  Univerzita sv. Istvana v Gödöle (Maďarsko), Stavební Fakulta Miklose Ybla v Budapešti, Ústav ochrany před požáry a pohromami - ředitel

Administrace