The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 9

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

AUTOŘI

František GINZL

MODERNIZACE JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VÝSTAVBOU BEZDRÁTOVÉHO KOMPLEXNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU HZS ČR

Jiří POKORNÝ, Lenka MALÉŘOVÁ, Horst GONDEK

STANOVENÍ CHARAKTERISTIK LOKÁLNÍHO POŽÁRU V NÁVAZNOSTI NA STANDARDY PRO HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB V ČESKÉ REPUBLICE

Jakub RAK, Václav LOŠEK, Petr SVOBODA, Jan MIČKA, Tomáš BÁLINT

VYUŽITÍ TYPIZACE PANELOVÝCH DOMŮ PRO POTŘEBY NÁVRHU DATABÁZE OBJEKTŮ PRO UKRYTÍ OBYVATELSTVA V UHERSKÉM HRADIŠTI

Stanislav FLORUS, Pavel OTŘÍSAL

HLAVNÍ MODERNIZAČNÍ TRENDY V KONSTRUKCI OBLIČEJOVÝCH MASEK

Stanislav FLORUS, Pavel OTŘÍSAL

VHODNOST POUŽITÍ SIMULANTŮ SÍROVÉHO YPERITU PRO TESTOVÁNÍ IZOLAČNÍCH FÓLIÍ PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

Karel MUSIL

POTENTIAL AND LIMITS OF ULTRA-TRACE DETECTION OF EXPLOSIVES

Jan KYSELÁK, Václav FIŠER, Sabina HOVANCOVÁ

EVAKUACE OBYVATELSTVA A MOŽNÉ ZDRAVOTNÍ A HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ KOMPLIKACE

Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, Miroslav TOMEK

OPTIMALIZÁCIA TRASY PREPRAVY PITNEJ VODY PRI NÚDZOVOM ZÁSOBOVANÍ DO MIEST UBYTOVANIA

Zdeněk ŠAFAŘÍK, Ivan PRINC, Jan MIČKA

ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Petra SKALICKÁ

OCHRANA A OBRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
ÚSKALÍ A MOŽNOSTI ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

Michal SETNIČKA, René MAREK

VÝBĚR VHODNÉHO ODBĚROVÉHO NÁSTROJE PRO VZORKOVÁNÍ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN PŘI MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE CHEMICKÝMI LABORATOŘEMI HZS ČR

David ULLRICH, Jan KYSELÁK, František VANĚČEK

PSYCHOFYZICKÁ, MENTÁLNÍ (A ODBORNÁ) KONDICE JAKO JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

Iva VOŠAHLÍKOVÁ, Markéta WEISHEITELOVÁ, Tomáš DROPA, Eliška BRABENCOVÁ, Michal DYMÁK, Hana PLACÁKOVÁ

NATIONAL INSTITUTE FOR NBC PROTECTION: PROCESSING OF POTENTIALLY CBRNE CONTAMINATED FINDINGS

Administrace