The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 9

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

INFORMACE O AUTORECH

Redakce

ÚVOD

Jozef KLUČKA, Jozef KLUČKA

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V SR – VYBRANÉ PROBLÉMY A NÁVRHY RIEŠENÍ

Martina KŇAVOVÁ, Bohuslav PERNICA

VÝBUCH MUNIČNÍHO SKLADU VE VRBĚTICÍCH A PROBLÉM FÁZOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Jakub KUFČÁK, Tomáš MATUŠEK

NATO CIVIL EMERGENCY PLANNING IN A NEW SECURITY ENVIRONMENT: MOI-DG FRS CZ POINT OF VIEW

Eva KELLNEROVÁ, Tomáš ZEMAN, Pavel MIKUŠKA, Josef KELLNER

MĚŘENÍ VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE AEROSOLOVÝCH NANOČÁSTIC V INTERIÉRU VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Miroslava NEJTKOVÁ, Zdeněk MAREK

MOŽNOSTI POUŽITÍ LASEROVÉHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Jiří POKORNÝ, Dagmar DLOUHÁ

STANOVENÍ DOBY POTŘEBNÉ PRO DOSAŽENÍ REFERENČNÍ RYCHLOSTI A KOEFICIENTU ROZVOJE POŽÁRU V NÁVAZNOSTI NA NÁRODNÍ STANDARD PRO HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB V ČR

Jarmil VALÁŠEK

EKONOMICKÉ ZTRÁTY PŘÍRODNÍCH KATASTROF

Vilém ADAMEC, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE A JEHO BUDOUCNOST

František BOŽEK, Roman MUSELÍK, Adam PAWELCZYK, Karel KUBEČKA, Magdaléna NÁPLAVOVÁ

ZÁKLADNOVÉ PŘENOSOVÉ STANICE MOBILNÍCH TELEFONŮ A HODNOCENÍ RIZIKA Z POHLEDU OCHRANY OBYVATELSTVA

Lajos KÁTAI-URBÁN

UNIFIED SYSTEM OF LEGAL INSTRUMENTS AIMED THE PREVENTION OF AND PREPAREDNESS FOR THE MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS

Pavel OTŘÍSAL, Petr ŽUJA

ROZVOJ OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ CHEMICKÉHO VOJSKA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PŘI JEHO ZAPOJENÍ DO OPERACÍ V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

František PAULUS

COMMUNICATION ABOUT RISKS RESULTING FROM OPERATION OF CHEMICAL PLANTS

Ján TARGOŠ, Tomáš ŠIMEK

VYBRANÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ VAROVÁNÍ A TÍSŇOVÉHO INFORMOVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB V PODMÍNKÁCH JSVV

Miroslav TOMEK, Jan STROHMANDL, Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ

OCHRANA OBYVATEĽSTVA – PLÁNOVANIE A ZABEZPEČOVANIE EVAKUÁCIE

Michal VESELÝ

SCHOPNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY TŘÍDIT RANĚNÉ METODOU START

Hana MALACHOVÁ, Alena OULEHLOVÁ

CVIČENÍ ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA NARUŠENÍ DODÁVEK
ZEMNÍHO PLYNU VELKÉHO ROZSAHU S VYUŽITÍM SIMULACE

Administrace