The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 7

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

INFORMACE O AUTORECH

Redakce

ÚVODNÍ SLOVO

Veronika FAJMONOVÁ (CZE)

KRITICKÝ POHLED NA REAKCI USA NA TERORISTICKÉ ÚTOKY 11. ZÁŘÍ

Elena HORÁKOVÁ (CZE)

ANALÝZA TERMINOLOGICKY PROBLEMATICKÝCH POJMŮ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU V PROSTŘEDÍ USA

Peter A. A. BAIJENS (NLD)

CONCEPTUAL CHANGES IN APPROACH TO THE WARNING SYSTEM OF POPULATION IN THE NETHERLANDS ─ EXPERIENCE WITH IMPLEMENTATION

Zsolt CIMER, Béla SZAKÁL (HUN)

CONTROL OF MAJOR-ACCIDENTS INVOLVING DANGEROUS SUBSTANCES RELATING TO COMBINED TERMINALS

Joachim GILLER (AUT)

DER SCHUTZ KRITISCHER INFRASTRUKTUREN IN ÖSTERREICH

Pavel MORAVEC, Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ (CZE)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH
(NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

Rostislav RICHTER (CZE)

RESILIENCE AND CRITICAL INFRASTRUCTURE

Lyudmila SIMEONOVA (BGR), Čestmír HYLÁK (CZE)

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) IN CBRN INCIDENTS

Vilém ADAMEC (CZE)

VZDĚLÁVÁNÍ KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ V RAKOUSKU

Rostislav RICHTER (CZE), Jitka COLLIS (GBR), David JACKSON (USA)

COUNTERACTING THREATS TO CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURES THROUGH SECURITY TRAINING

Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ (CZE)

ZABEZPEČENÍ INDIVIDUÁLNÍ DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK V HZS ČR.
ČÁST 3: ZHODNOCENÍ UŽIVATELSKÝCH VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ A POSTUPŮ

Jiří POKORNÝ (CZE), Marianna TOMÁŠKOVÁ (SVK)

ZMĚNA PODMÍNEK PRŮBĚHU POŽÁRU PŘI AKTIVACI ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA A STABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ

Jarmil VALÁŠEK, Natálie VALÁŠKOVÁ (CZE)

SECURITY RESEARCH IN THE CZECH REPUBLIC

Administrace