The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 8

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

INFORMACE O AUTORECH

Redakce

ÚVODNÍ SLOVO

Miloš BALABÁN, Luděk MORAVEC, Pavlína BLÁHOVÁ

KLÍČOVÉ TRENDY GEOPOLITICKÉHO VÝVOJE V HORIZONTU 2020 – 2035

Jan EICHLER, Marcela DEMKOVÁ

UTRPENÍ CIVILNÍHO OBYVATELSTVA BĚHEM OBČANSKÉ VÁLKY V KOLUMBII

Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ

ZABEZPEČENÍ INDIVIDUÁLNÍ DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK V HZS ČR
ČÁST 4: PROSTŘEDEK PRO INDIVIDUÁLNÍ DEKONTAMINACI HASIČE

Petr KUČERA, Jiří POKORNÝ

METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK
PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH

Jaroslav MOZGA, Vladimír KLABAN

LIKVIDACE CHEMICKÉ HAVÁRIE – VÝCVIK ZÁCHRANÁŘŮ S VYUŽITÍM SOFTWAROVÉ PODPORY, PROJEKT BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU PROTOTYP

František VAVERA

SLUŽEBNÍ POMĚR PŘÍSLUŠNÍKA
(V KONTEXTU SE ZÁKONEM O STÁTNÍ SLUŽBĚ)

Vilém ADAMEC, Lenka MALÉŘOVÁ, Martin ADAMEC

JAK STANOVIT ZRANITELNOST ÚZEMÍ JINAK

František BOŽEK, Ignác HOZA, Adam PAWELCZYK, Michal PONDĚLÍČEK, Magdaléna NÁPLAVOVÁ, Andrea ZORVANOVÁ

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH RIZIK REGIONU V RELACI K OCHRANĚ OBYVATELSTVA

Rudolf HORÁK

PŘÍSTUPY K VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ OSOB V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA

František PAULUS

VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ STUDUJÍCÍ POPULACE V OBLASTI BEZPEČNOSTI V ZEMÍCH SKUPINY VISEGRÁDSKÉ SPOLUPRÁCE

Dušan VIČAR, Jan STROHMANDL, Ivan PRINC, Jakub RAK, Ivan MAŠEK, Danuše ULČÍKOVÁ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Administrace