The Science for Population Protection

AKTUALITY

Informace redakce

Vzhledem ke krizové situaci spojené s Covid-19 se plánované termíny uzávěrky a vydání č. 1/2020 našeho časopisu posouvají na pozdější období. Přesné datum bude redakcí časopisu stanoveno podle konkrétní situace. Redakce je dále připravena přijímat Vaše odborné příspěvky do prvního čísla časopisu. Předseda redakční rady.

V záložce „Archív“ je pro snadnější a rychlejší vyhledávání jednotlivých článků nově zavedena funkce fulltextového vyhledávače. Zde si podle „klíčového slova“ nebo „jména autora“ snadno vyhledáte konkrétní články, které Vás zajímají. Zobrazí se přehled všech zájmových článků, kdy po kliknutí na daný odkaz se otevře okno vybraného článku.

Stejný fultextový vyhledávač je v záložce „Archív“ a „Hledat v archívu“ u konkrétních ročníků a konkrétních článků.

Nové články, jména autorů a klíčová slova budou administrátorem doplněny vždy po uzávěrce a vydání nového čísla časopisu.

Redakční plán

Dovolujeme si nabídnout možnost publikovat výsledky Vaší práce ve vědeckém časopise The sience for population protection vydávaného Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Časopis je zařazen v mezinárodně uznávané databázi The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
Je zaměřen na následující tematické okruhy: bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika; ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura; vzdělávání v oblasti bezpečnosti a bezpečnostní výzkum.

Základní informace:

  • Periodicita vydání časopisu je dva krát ročně, termíny vydání naleznete níže.

  • Příspěvky lze strukturovat jako vědecké články, odborné články, informace a ostatní příspěvky.

  • Název a text mohou být v českém, slovenském, anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Abstrakt, resumé (stručné shrnutí) a klíčová slova v anglickém jazyce

  • Standardní požadovaná délka vědeckého článku činí 10 - 20 normostran, délka odborného článku 4 - 6 normostran a délka informace max. 2 normostrany (normostrana čítá 1 800 znaků s mezerami, písmo Times New Roman 10).

Bližší informace k příspěvkům naleznete v záložce „Pro autory“.
Příspěvky můžete elektronicky zasílat na adresy:

jitka.vytvarova@ioolb.izscr.cz (tel.: +420 950 580 434)
zdenek.dymak@ioolb.izscr.cz (tel.: +420 950 580 312)

Časopis číslo Redakční uzávěrka Vyjde v měsíci
1/2020 31. 3. 2020 duben
2/2020 30. 9. 2020 říjen

Důraz na kvalitu

Redakce časopisu se zaměřuje na zajištění vysokého standardu publikovaných příspěvků. Původnost rukopisů je prověřována v rámci systému kontroly umožňujícího odhalení případné shody s již dříve publikovanými texty (včetně určení míry shody).

Při posuzování je postupováno v souladu se zásadami a principy deklarovanými mezinárodní organizací "Plagiarismadvice.org“

Administrace