The Science for Population Protection

SEZNAM AUTORŮ

Seznam autorů není průběžně aktualizován, protože od č. 1/2015 jsou jména autorů uvedena přímo v aktuálním výtisku časopisu.

Peter A. A. Baijens

doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (1953)

Ing. Marian Bojko, Ph.D. (1979)

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. (1962)

MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. (1949)

Prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (1945)

Ing. Zsolt Cimer, Ph.D. (1975)

Jitka Collis (1970)

Ing. Tomáš Čapoun, CSc. (1956)

Ing. Irena Češpírová (1962)

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. (1961)

Ing. Dvořák Otto, Ph.D. (1947)

Dr. Jacek Dworzecki (1971)

doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (1952)

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (1941)

pplk. doc. Ing. Stanislav Florus, CSc. (1963)

1 / 8  >  >>
Administrace